Egzamin eksternistyczny zawodowy procedury

Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-03-24 17:31:06Logo OKE Warszawa Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne

Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-01-20 14:08:15Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy dotyczy wysokości opłat dokonywanych od 1 maja 2022 r. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-20 13:29:29Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-06-10 11:45:59Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin eksternistyczny

Informacja o wysokości opłat za egzamin eksternistyczny zawodowy w roku 2021.  

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-02-15 16:23:18Logo OKE Warszawa Informacja o egzaminie zawodowym PP2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje informacje dotyczące egzminu zawodowego eksternistycznego według podstawy programowej PP2019.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-02-11 14:35:03Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy - 13-09-2019

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-09-13 11:55:37Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy - 28-08-2019

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy - 28-08-2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-08-28 14:55:29Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-02-13 23:43:20Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-09-19 14:48:48Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl