Wglądy do prac

Logo OKE Warszawa Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2023/2024 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-07-03 08:41:45Logo OKE Warszawa Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-04-05 14:10:39Logo OKE Warszawa Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-03-27 09:16:30Logo OKE Warszawa Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Wnioski o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2023 należy przesłać na adres e-mail: wgladyzawodowy@oke.waw.pl

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-09-05 11:08:48Logo OKE Warszawa Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-06-30 22:15:55Logo OKE Warszawa Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji styczeń 2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-03-31 12:33:02Logo OKE Warszawa Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 oraz linki do aplikacji służących do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-06-30 08:18:29Logo OKE Warszawa Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji czerwiec-lipiec 2022

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji czerwiec-lipiec 2022 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-31 11:22:57Logo OKE Warszawa Weryfikacja sumy punktów

Weryfikacja sumy punktów

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-07-06 14:10:59Logo OKE Warszawa Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Informacja na temat wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego  przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2022 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej. 

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-03-31 07:04:53
Następna 1 2 3 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl