Szkolenia

Logo OKE Warszawa Szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli języka polskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w listopadzie b.r. organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-10-14 09:40:39Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-08-29 13:33:52
Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języków obcych.

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języków obcych.

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-04-27 13:53:51Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl