Kontakt

Data opublikowania: 2015-04-27 15:05:40

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Adres
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa
NIP 118-14-52-969
Regon 014987640
Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

 


 

Struktura OKE w Warszawie

Dyrektor: Anna Frenkiel

Wicedyrektor: Krzysztof Lodziński

Sekretariat tel. 22 457 03 35

Fax 22 457 03 45

e mail info@oke.waw.pl

 

 

Usługi na platformie ePUAP
 
Kancelaria
 
kancelaria@oke.waw.pl

 

Zgodnie z art. 64 § 2 w zw. z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, gdy zawiera ona:

  • 1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • 2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • 3) określenie przedmiotu sprawy.

 


 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Izydorczyk, tel.: 22 457 03 88

e-mail: krzysztof.izydorczyk@oke.waw.pl

 

WYDZIAŁ EGZAMINÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kierownik Wydziału: Andrzej Pyszkiewicz - tel. 22 457 03 37

e-mail: andrzej.pyszkiewicz@oke.waw.pl

 

Pracownia Matur (PM) - tel. tel. 22 457 03 59, 

e-mail: sylwia.derda@oke.waw.pl

Kierownik  Pracowni: Sylwia Derda

 

Pracownia Egzaminu Ósmoklasisty Egzaminów Eksternistycznych

Tel. 22 457 03 39, 22 457 04 86

Egzamin Eksternistyczny

Tel. 22 457 03 25

 

Pracownia Języków Obcych – tel. 22 457 03 41

e-mail: francuski@oke.waw.pl

Kierownik Pracowni: Maria Olchowik 

 

WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Kierownik Wydziału: Honorata Pisarska - tel. 22 457 03 28

e-mail: kierownik_wez@oke.waw.pl

 

Egzaminy zawodowe - organizacja  

Renata Kołupajło, tel. 22 457 03 38, 

e-mail: renata.kolupajlo@oke.waw.pl

 

 

Egzaminy zawodowe eksternistyczne 

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Wydziału: Sebastian Krupiński - tel. 22 457 03 20

e-mail: sebastian.krupinski@oke.waw.pl

  

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kierownik Wydziału: Anna Drzewoszewska, tel.: 22 457 03 44

e-mail: ksiegowosc@oke.waw.pl

 

PRACOWNIA DS. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH

Kierownik Pracowni: Paweł Komisarczuk, tel.: 22 457 03 22

e-mail: pawel.komisarczuk@oke.waw.pl

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl