Kontakt

Data opublikowania: 2015-04-27 15:05:40

 

Struktura OKE w Warszawie

Dyrektor: Anna Frenkiel

Wicedyrektor: Krzysztof Lodziński

Sekretariat tel. 22 457 03 35

Fax 22 457 03 45

e mail info@oke.waw.pl

 

 

Usługi na platformie ePUAP

 

Zgodnie z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona:

  • 1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • 2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • 3) określenie przedmiotu sprawy.

 


 

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Izydorczyk, tel.: 22 457 388

e-mail: krzysztof.izydorczyk@oke.waw.pl

 

WYDZIAŁ EGZAMINÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Kierownik Wydziału: Janina Grzegorek - tel. 22 457 03 37

e-mail: j.grzegorek@oke.waw.pl

 

Pracownia Matur (PM) - tel. 22 457 04 86,  22 457 03 25,  22 457 03 39

e-mail: joanna.toczko@oke.waw.pl

Kierownik  Pracowni: Joanna Toczko

 

 

Pracownia Sprawdzianu, Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminów Eksternistycznych - tel. 22 457 03 59

e-mail: sabina.pawlowska@oke.waw.pl
Kierownik Pracowni: Sabina Pawłowska

 

Pracownia Języków Obcych – tel. 22 457 03 41

e-mail: francuski@oke.waw.pl

Kierownik Pracowni: Maria Olchowik 

 

WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Kierownik Wydziału: Honorata Pisarska - tel. 22 457 03 28

e-mail: kierownik.wez@oke.waw.pl

Prowadzący sprawy:

Zapotrzebowanie na arkusze  – Renata Kołupajło tel. 22 457 03 38

e-mail: renata.kolupajlo@oke.waw.pl

Zgłoszenia na egzamin eksternistyczny – Ewa Głuchowska tel. 22 457 04 74

e-mail: ewa.gluchowska@oke.waw.pl

Dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu  - Jadwiga Nowosad tel.

22 457 03 19 e-mail: jadwiga.nowosad@oke.waw.pl

Wskazania i wytyczne dla ośrodków egzaminacyjnych – Magdalena Bala tel. 22 457 03 53

e-mail: m.bala@oke.waw.pl

Upoważnienia, rozliczenia umów cywilnoprawnych  - Lucyna Wrzesińska tel. 22 457 03 38

e-mail: wez@oke.waw.pl

Weryfikacje sumy punktów – Jagna Hałaczek tel. 22 457 04 74

e-mail: jagna.halaczek@oke.waw.pl

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Wydziału: Anna Piskorska - tel. 22 457 03 46

e-mail: kadry@oke.waw.pl

 

Pracownia ds. Organizacji Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego – tel. 22 457 03 20

e-mail: sebastian.krupinski@oke.waw.pl

Kierownik Pracowni: Sebastian Krupiński

 

Pracownia ds. Organizacji Egzaminów Zawodowych– tel. 22 457 03 38

e-mail:

Kierownik Pracowni:

 

Pracownia ds. Szkoleń – tel. 22 457 03 29

e-mail: joanna.cyganska@oke.waw.pl

Kierownik Pracowni: Joanna Cygańska

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kierownik Wydziału: Halina Fietkiewicz, tel.: 22 457 03 44

e-mail: ksiegowosc@oke.waw.pl

 

PRACOWNIA DS. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH

Kierownik Pracowni: Paweł Komisarczuk, tel.: 22 457 03 12

e-mail: pawel.komisarczuk@oke.waw.pl

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl