Kontakt

Data opublikowania: 2015-04-27 15:05:40

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Adres
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa
NIP 118-14-52-969
Regon 014987640
Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

 


 

Struktura OKE w Warszawie

Dyrektor: Krzysztof Lodziński

Wicedyrektor: Sylwia Derda

 

Sekretariat tel. 22 457 03 35

e mail info@oke.waw.pl

 
Usługi na platformie ePUAP
 
Kancelaria
tel. 22 457 03 57
 
kancelaria@oke.waw.pl

 

Zgodnie z art. 64 § 2 w zw. z art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, gdy zawiera ona:

  • 1) imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,
  • 2) adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
  • 3) określenie przedmiotu sprawy.

Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Izydorczyk                                     tel.: 22 457 03 88
e-mail: krzysztof.izydorczyk@oke.waw.pl  

WYDZIAŁ EGZAMINÓW Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

            
Kierownik Wydziału: Andrzej Pyszkiewicz                                            tel. 22 457 03 37
e-mail: andrzej.pyszkiewicz@oke.waw.pl  
   
Pracownia Matur (PM)                                                 tel. 22 457 03 59
Kierownik Pracowni:  
e-mail:  
-sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu maturalnego  
 • język polski, wiedza o społeczeństwie    tel. 22 457 03 31
 • biologia, chemia, geografia    tel. 22 457 03 25
 • fizyka  tel. 22 457 04 86
 • informatyka, matematyka    tel. 22 457 03 24
 • historia   tel. 22 457 03 59
   
Pracownia Języków Obcych  tel. 22 457 03 41 
Kierownik Pracowni: Maria Olchowik  
e-mail: francuski@oke.waw.pl  
• sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty i   
  maturalnego w zakresie języków obcych  tel. 22 457 03 41
• język angielski, język niemiecki, język rosyjski  tel. 22 457 03 27
• język francuski, język hiszpański, język włoski  tel. 22 457 03 41


Pracownia Egzaminu Ósmoklasisty Egzaminów Eksternistycznych

Egzamin Ósmoklasisty

• sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminu                        
  ósmoklasisty   
tel. 22 457 04 86
• konsultacje w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy 
   egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi 
   potrzebami edukacyjnymi
tel. 22 457 03 39
• język polski tel. 22 457 03 39
• matematyka tel. 22 457 04 86

 

Egzamin Eksternistyczny

• sprawy merytoryczne i organizacyjne dotyczące egzaminów                      
  eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnego
tel. 22 457 03 25


WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Kierownik Wydziału: Honorata Pisarska                                                    tel. 22 457 03 28
e-mail: kierownik_wez@oke.waw.pl  
   
Egzaminy zawodowe                                                
• sprawy organizacyjne dotyczące egzaminów tel. 22 457 03 38
• sprawy organizacyjne dotyczące egzaminów zawodowych
 - eksternistycznych
tel. 22 457 03 53 
• dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu tel. 22 457 04 74
• sprawy merytoryczne dotyczące egzaminów zawodowych tel. 22 457 03 53
  tel. 22 457 04 74
   
   


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Kierownik Wydziału: Sebastian Krupiński                                                  tel. 22 457 03 20
e-mail: sebastian.krupinski@oke.waw.pl  
• obserwatorzy tel. 22 457-03-57
• egzaminatorzy (szkolenia) tel. 22 457-03-29
• zamówienia publiczne tel. 22 457-03-17

 
WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Kierownik Wydziału: Anna Drzewoszewska                                                tel. 22 457 03 67
e-mail: ksiegowosc@oke.waw.pl  
• rozliczanie umów i faktur tel. 22 457 03 44

 

PRACOWNIA DS. ANALIZ WYNIKÓW EGZAMINACYJNYCH

Kierownik Wydziału: Paweł Komisarczuk                                                    tel. 22 457 03 22
e-mail: pawel.komisarczuk@oke.waw.pl  
e-mail kontaktowy: wbia@oke.waw.pl  
• system SIOEO (egzamin ósmoklasisty i matura) tel. 22 457 03 22
• system SIOEPKZ (egzaminy zawodowe) tel. 22 457 03 12
• duplikaty tel. 22 457 03 12

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl