Obserwatorzy

Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2019.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-12-19 12:44:44Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018.

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-10 10:51:32Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018

Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI USTNEJ egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-03-22 08:12:33Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI PISEMNEJ egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018

Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI PISEMNEJ egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-03-22 08:08:05Logo OKE Warszawa Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny), do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego w 2018r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-02-09 13:50:45Logo OKE Warszawa Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas zimowej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018r.

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas zimowej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-12-01 12:11:20Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl