Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 2021-03-31 08:00:00

Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas części pisemnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2020/2021Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl