Egzamin zawodowy PP 2019

Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego

Czytaj więcej

Data dodania: 2024-02-07 07:09:22Logo OKE Warszawa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-11-22 13:20:30Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-08-24 12:03:52Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-08-24 11:46:21Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-08-24 11:31:52Logo cke Komunikat w sprawie zadań jawnych - egzamin zawodowy - Formuła 2019 przeprowadzony w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024 roku są jawne

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-08-24 11:26:14Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (z aktualizacjami)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-12 09:15:15Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-29 11:53:48Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-05 10:54:03Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019 -  Aktualizacja - 4 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:41:35
Następna 1 2 3 4 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl