Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci

Data opublikowania: 2023-11-22 13:10:58

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie poszukuje osób, które podejmą współpracę z OKE w Warszawie jako autorzy/recenzenci zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl