Procedury egzaminów Egzamin zawodowy PP2017

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (z aktualizacjami)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-12 09:15:15Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-29 11:49:58Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-05 10:50:48Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku - Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:27:42Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca - Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017 - AKTUALIZACJA - 5 października 2021 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:24:43Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:20:40Logo cke Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad - Formuła 2017

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:17:35Logo OKE Warszawa Wniosek o weryfikację sumy punktów

Wniosek o weryfikację sumy punktów wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-13 13:18:35Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-05-25 15:01:07Logo OKE Warszawa Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Informacja o zasadach wydawania dyplomów zawodowych i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-07 17:26:12
Następna 1 2 3 4 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl