Egz. maturalny

Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych! Informujemy, że konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół organizujących egzamin ósmoklasisty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE. Prosimy, aby z każdej szkoły w konferencji uczestniczył tylko jeden przedstawiciel – dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-03-09 09:46:54Logo OKE Warszawa Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny w 2020 roku30 marca-7 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-02-06 12:03:49Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono wyniki ustnych egzaminów maturalnych. Prosimy o weryfikację do 9.06.2017 r. Wszelkie korekty prosimy przesyłać faksem 22 457 03 45

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-06-06 15:12:29Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. W Systemie Wymiany Plików zostało zamieszczone zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne na egzamin maturalny 2017 r., przekazane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej...

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-03-01 14:23:57Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono wykaz osób, które nie wniosły opłaty za egzamin maturalny.

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-03-07 13:16:42Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-09-09 12:04:04Logo OKE Warszawa Harmonogram szkolenia dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Harmonogram szkolenia dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2017 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-03-01 14:17:27Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym.

W Systemie Wymiany Plików zamieszczono szczegółową informację dotyczącą organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego w 2016 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-08-02 10:04:40Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-09-09 12:14:27Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono listy zdających na pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2016 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-07-29 13:19:14
Następna 1 2 3 4 5 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl