Egzamin 8-klasisty

Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA 2 - 19 kwietnia 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA 2 - 19 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-19 10:20:29Logo cke Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-04-19 09:48:02Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2020-04-24 12:52:51Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-08-26 15:48:07Logo cke Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-08-08 13:47:40Logo cke Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystaćzdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-08-08 13:44:42Logo cke INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTYobowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - Aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-04-05 11:41:01Logo OKE Warszawa Instrukcja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca procedur przeprowadzania egzaminu

Instrukcja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca procedur przeprowadzania egzaminu

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-04-04 15:24:45Logo OKE Warszawa Szanowni Państwo Dyrektorzy, przekazuję poniżej linki do filmów o E8

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przekazuję poniżej linki do filmów o E8

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-12-21 09:28:44Logo OKE Warszawa Arkusze na próbny egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że arkusze do dobrowolnego, próbnego egzaminu ósmoklasisty zaplanowanego na dni 18-20 grudnia 2018 r. zostaną umieszczone do pobrania w formie PDF w systemie SIOEO w zakładce Materiały

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-12-11 12:00:39
Następna 1 2 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl