Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Data opublikowania: 2023-08-18 09:57:52

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

  • Egzamin ósmoklasisty
  • Egzamin maturalny w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015” - Wszystkie przedmioty

Egzamin ósmoklasisty:

  • Termin główny – styczeń i maj 2024 r.
  • Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2024 r.

Egzamin maturalny:

  • Termin główny – maj 2024 r.
  • Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
  • Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl