Kwalifikacje

Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)- AKTUALIZACJA - 12.09.2022

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)- AKTUALIZACJA - 12.09.2022

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-12 11:01:00Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-20 12:25:37Logo cke Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) zwracają uwagę, nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-02-04 15:25:44Logo OKE Warszawa Zgłoszenie na egzamin z kwalifikacji w sesji zimowej 2018

Aby dokonać zgłoszenia na egzamin z kwalifikacji odbywający się w sesji zimowej 2018 r. proszę wybrać odpowiedni formularz

Czytaj więcej

Data dodania: 2017-08-30 09:14:40Logo OKE Warszawa Zgłoszenie na egzamin z kwalifikacji w sesji jesiennej 2016

Aby dokonać zgłoszenia na egzamin z kwalifikacji odbywający się w sesji jesiennej 2016 r. proszę wybrać odpowiedni formularz

Czytaj więcej

Data dodania: 2016-04-04 11:12:14Zgłoszenie podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)

Czytaj więcej

Data dodania: 2015-05-04 15:19:07W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186) – informujemy,

Czytaj więcej

Data dodania: 2006-11-30 13:39:49Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl