W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

Data opublikowania: 2007-01-10 13:07:15


W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186) – informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia.
  
 Aby umożliwić Państwu rejestrację prosimy o wypełnienie zgłoszenia podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl