Opłaty za egzaminy

Logo OKE Warszawa Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2018/2019 i nowy wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-03-08 14:59:09Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-02-13 23:53:58Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-02-13 23:43:20Logo OKE Warszawa Opłaty maturalne - filmy instruktażowe

Opłaty maturalne - filmy instruktażowe

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-10-02 12:12:34Logo OKE Warszawa Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - wniosek i oświadczenie

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-11-16 09:00:38Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie opłat maturalnych w roku 2019

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny:   Procedura wniesienia opłaty + Rachunek bankowy komisji   Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-01-02 08:16:41Logo OKE Warszawa Komunikat w sprawie wysokości opłaty za egzaminy eksternistyczne

Opłata za egzamin eksternistyczny

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-24 14:07:10Logo OKE Warszawa Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - ważne informacje

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-04-05 13:50:41Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl