Informatory

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Działając na podstawie:1. art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),2. § 39 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU. z 17 lutego 2012 r., poz. 188)

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-12-28 14:32:11Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl