Informatory o egzaminach eksternistycznych

Data opublikowania: 2013-09-18 15:38:13

Informatory o egzaminach eksternistycznych

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Szkoła podstawowa:

Podstawa programowa od sesji jesiennej w 2019 r.

 Informatory od sesji jesiennej w 2019 r.

Informatory z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2019 roku:

Gimnazjum:

Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące do sesji jesiennej w 2019 r. (włącznie)

Liceum ogólnokształcące:

Informatory z zakresu trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące do sesji zimowej w 2023 r. (włącznie)

Zasadnicza szkoła zawodowa:

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące do sesji zimowej w 2020 r. (włącznie)

Szkoła branżowa I stopnia 

Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia obowiązujące od sesji jesiennej w 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl