Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Data opublikowania: 2021-08-20 12:25:37

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

W uzupełnieniu do informacji CKE z 4 lutego 2021 roku (dostępnej tutaj), Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowej).

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy musi być zgłoszony do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiedniej do miejsca prowadzenia kursu w terminie 14 dni od dnia jego rozpoczęcia.

2. Aby zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogło być uznane przez OKE muszą być spełnione wymagania określone w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności:

  • program KKZ musi obejmować kształcenie praktyczne (nie może być realizowany w całości w formie zdalnej)
  • zaliczenie KKZ musi odbyć się w formie stacjonarnej (zaliczenie nie może odbywać się wyłącznie w formie zdalnej)
  • program KKZ musi być realizowany w określonej liczbie godzin (kilkudniowe /kilkutygodniowe KKZ powinny wzbudzać wątpliwości).

CKE i OKE informują, że uczestnicy kursów, które nie spełniają ww. kryteriów, nie mogą zostać dopuszczeni do egzaminów zawodowych. Zwracamy również uwagę, że podmioty, które nie mają uprawnień do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub organizują je niezgodnie z prawem nie mogą wydawać zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

W związku z informacjami uzyskanymi z nadzoru pedagogicznego dotyczącymi kursów prowadzonych niezgodnie z prawem oświatowym przez CDZ Edukacja w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Ks. Jałowego 10/5, 35-010 Rzeszów, CKE informuje, że deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego uczestników kursów organizowanych przez ten podmiot nie będą przyjmowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jednocześnie CKE informuje, że utrzymane zostaje stanowisko CKE w sprawie nieprzyjmowania przez okręgowe komisje egzaminacyjne deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od osób, które legitymują się zaświadczeniami o ukończeniu szkoleń wydanymi przez placówkę Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Obornikach Śl., z siedzibą ul. Kardynała Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śl.

 

Treść komunikatu (PDF)Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl