Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Data opublikowania: 2021-08-20 11:31:47

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku.

 

Treść dokumentu: E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl