Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Data opublikowania: 2021-08-20 12:03:29

• Termin główny – styczeń i maj 2022 r.

• Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2022 r.

Treść dokumentu: E8 2022 Informacja

 

Dokumenty powiązane:

Załączniki:

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl