Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Data opublikowania: 2021-08-20 11:23:35

Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. - Aktualizacja 02-09-2021

Treść dokumentu: E8 Komunikat o dostosowaniach 2022Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl