Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Data opublikowania: 2021-08-20 10:48:16

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminach w 2022 r.:

• Egzamin ósmoklasisty

• Egzamin maturalny

Treść dokumentu: E8 EM Komunikat o przyborach 2022Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl