Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny

Data opublikowania: 2020-02-06 12:50:50

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny w 2020 roku
30 marca-7 kwietnia 2020 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl