Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

Data opublikowania: 2020-03-09 10:42:42

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

Informujemy, że konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół organizujących egzamin ósmoklasisty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie OKE.

Prosimy, aby z każdej szkoły w konferencji uczestniczył tylko jeden przedstawiciel – dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl