Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 2021-03-31 08:00:00

Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Formularz zgłoszenia przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny), do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w 2021 r. dostępny jest pod adresem

Uwaga: 

  • dostęp do formularza możliwy jest po zalogowaniu,
  • dane do logowania zostały wysłane do organów prowadzących (sprawujących nadzór pedagogiczny) pocztą tradycyjną.


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl