Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Data opublikowania: 2021-03-31 08:00:00

Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl