Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas letniej sesji egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021.

Data opublikowania: 2021-05-14 09:06:08

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas letniej sesji egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl