Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języków obcych.

Data opublikowania: 2015-04-27 13:53:52

  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie prowadzi szkolenia kandydatów na egzaminatorów  egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego. Prosimy o zgłaszanie się nauczycieli języków obcych  do udziału w tych szkoleniach.

 

  • Wykaz potrzebnych dokumentów, wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci oraz wnioski do pobrania  zamieszczone są na stronie OKE w  Warszawie (Egzaminatorzy).


Wnioski i wymagane dokumenty  należy składać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 00-844 Warszawa,  ul. Plac Europejski 3 .Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl