Szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli języka polskiego.

Data opublikowania: 2019-10-14 09:56:01

Szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli języka polskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w listopadzie b.r. organizuje szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się poprzez stronę OKE (www.oke.waw.pl) – zakładka Panel dla egzaminatorów – Panel logowania.

  • Osoby, które nie są egzaminatorami żadnego egzaminu, wybierają zakładkę – Rejestracja
  • Osoby, które były egzaminatorami zlikwidowanego sprawdzianu lub są egzaminatorami maturalnymi wybierają zakładkę – Logowanie, a następnie wybierają zakładkę – Wniosek kandydata na szkolenie.


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl