Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli.

Data opublikowania: 2018-08-29 13:33:52

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie organizuje szkolenia przygotowujące do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • języka angielskiego.

Zapraszamy nauczycieli uczących w szkole, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do sprawdzania egzaminu ósmoklasisty.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się poprzez stronę OKE (www.oke.waw.pl) – zakładkę Panel dla egzaminatorów – Panel logowania.

  • Osoby, które nie są egzaminatorami żadnego egzaminu, wybierają zakładkę – Rejestracja
  • Osoby, które były egzaminatorami zlikwidowanego sprawdzianu lub są egzaminatorami maturalnymi, wybierają zakładkę – Logowanie, a następnie wybierają zakładkę – Wniosek kandydata na szkolenie.

Szkolenia planowane są w pierwszym kwartale 2019r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl