Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022

Data opublikowania: 2022-06-30 08:18:29

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2021/2022 oraz linki do aplikacji służących do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji sumy punktów.

 • Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona:
 • do egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca o godzinie 10.00
 • do egzaminu maturalnego – 5 lipca o godzinie 8.30
 • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
 • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie.

Uwaga: szkoła, w której odbywają się wglądy, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku takich osób prosimy o informację o konieczności zorganizowania wglądu w innym miejscu – bez barier architektonicznych

Ważne informacje:

 • Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku:
 • egzaminu ósmoklasisty – uczeń i jego rodzice
 • egzaminu maturalnego – wyłącznie sam zdający.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby.

 • Przed wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://wyniki.edu.pl po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.
 • Schematy oceniania będą dostępne na miejscu, można również skorzystać z własnych schematów wydrukowanych ze stron internetowych www.cke.gov.pl www.oke.waw.pl
 • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych – długopisy w czerwonym kolorze oraz kartki do robienia notatek będą dostępne na miejscu.
 • Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

LINK DO APLIKACJI:

Aby złożyć wniosek, należy wybrać przycisk na zielonym tle „Złóż wniosek o wgląd”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

W razie wątpliwości można skorzystać z zakładki „Pomoc” znajdującej się na górnym pasku strony.

Weryfikacja sumy punktów (wyłącznie po dokonaniu wglądu do pracy):

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący egzaminu ósmoklasisty ( załącznik A ) lub egzaminu maturalnego ( załącznik B ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: weryfikacja@oke.waw.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl