Weryfikacja sumy punktów

Data opublikowania: 2021-07-06 13:32:56

Weryfikacja sumy punktów

Uczeń lub jego rodzice albo absolwent po dokonaniu wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty lub z egzaminu maturalnego może zwrócić się do OKE w Warszawie z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący egzaminu ósmoklasisty ( załącznik C ) lub egzaminu maturalnego ( załącznik D ) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: weryfikacja@oke.waw.pl w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.Liczba odsłon: 14313
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl