Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego (PP 2019) oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (PP2012, PP2017).

Data opublikowania: 2023-09-05 11:00:53

Wnioski o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji Lato 2023 należy przesłać na adres e-mail: wgladyzawodowy@oke.waw.pl

  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
  • Osobą uprawnioną do wglądu jest zdający, w przypadku osób niepełnoletnich zdający i rodzic lub opiekun prawny.
  • Zaleca się korzystanie z własnych przyborów do pisania (długopis w czerwonym kolorze).
  • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pry ul. Józefa Bema 87 w Warszawie.

ZAŁĄCZNIKI:Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl