Informacja o egzaminie zawodowym PP2019

Data opublikowania: 2021-02-11 14:30:00

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przekazuje informacj dotyczące egzminu zawodowego eksternistycznego według podstawy programowej PP2019.

Informacja o egzaminie zawodowym PP2019 (pokaż, PDF)

Załącznik 3d_2019 (pobierz, Word) - Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 

Załącznik 13_2019 (pobierz, Word) - Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

Rozporządzenie MEN (pokaż, PDF) - w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1717)Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl