Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Data opublikowania: 2019-02-13 23:43:20

Komunikat w sprawie wysokości opłat za egzaminy eksternistyczne

Opłata za egzamin eksternistyczny

Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.188 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 249) opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy wynosi 191,57 zł. 

Opłatę należy wnieść na numer konta NBP O/O 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000 

W tytule przekazu lub przelewu bankowego należy napisać:

  • imię i nazwisko,
  • egzaminy eksternistyczne lub egzamin eksternistyczny zawodowy,
  • nazwy wybranych przedmiotów lub symbol cyfrowy i nazwę zawodu.

 

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl