Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy - 13-09-2019

Data opublikowania: 2019-09-13 12:02:29

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowyLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl