Arkusze diagnostyczne – Grudzień 2023

Data opublikowania: 2023-12-13 21:45:42

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego zastosowania)

Arkusze diagnostyczne – Grudzień 2023

Język polski

Język polski – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Matematyka

Matematyka – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi problemami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język angielski

Język angielski – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język francuski

Język francuski – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język hiszpański

Język hiszpański – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język niemiecki

Język niemiecki – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język rosyjski

Język rosyjski – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw

Język włoski

Język włoski – poziom podstawowy


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw



Liczba odsłon: 2463
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl