Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Materiały informacyjno-szkoleniowe

Materiały informacyjno-szkoleniowe dot. EM23 z j. polskiego

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-01-13 12:35:39Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum)1 przedstawiam poniżej harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023).

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-01-13 11:36:56Logo cke Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r. (styczeń – luty 2022 )

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r. (styczeń – luty 2022 ) egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) zawodowego (EZ) eksternistycznych (EE).

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-12-22 09:42:23Logo cke Komunikat Dyrektora CKE w sprawie zasad wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie zasad wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-09-06 12:40:28Logo cke Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r.

Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-09-02 13:35:09Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019 -  Aktualizacja - 4 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:41:35Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019  AKTUALIZACJA

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:39:12Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:34:53Logo cke Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad - Formuła 2019

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:32:59Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego – PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:30:45
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl