Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-08 10:57:07Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-08-08 10:54:07Logo cke Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-06-01 10:40:54Logo cke Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-23 14:17:53Logo cke Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Informacja Dyrektora CKE w sprawie nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-05-09 13:08:53Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:12:58Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:11:27Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:09:32Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-29 15:07:32Logo cke Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-04-28 14:37:14
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl