Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Data opublikowania: 2022-06-01 10:40:54

1 czerwca 2022 r. rozpocznie się kolejna sesja egzaminu zawodowego w formule 2019, a 20 czerwca 2022 r. sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i w formule 2017.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca, a w formule 2019 w terminie 2 – 7 czerwca.

Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca – 8 lipca 2022 r, a w formule 2019 w terminie 1 – 19 czerwca 2022 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 350 osób przystępujących do egzaminów w 91 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 550 osób w 101 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 27 000 osób przystępujących do egzaminu w 179 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 38 000 osób w 175 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

• Technik informatyk
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik elektryk
• Technik mechatronik
• Technik logistyk
• Technik rachunkowości
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• Technik hotelarstwa
• Technik fotografii i multimediów
• Technik elektronik
• Technik mechanik
• Technik organizacji reklamy
• Technik budownictwa
• Technik obsługi turystycznej

W formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 291 000 osób przystępujących do egzaminu w 203 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 297 000 osób w 203 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

• Technik logistyk
• Technik elektryk
• Technik pojazdów samochodowych
• Technik handlowiec
• Technik usług kosmetycznych
• Technik ekonomista
• Technik elektryk
• Technik rolnik
• Technik usług fryzjerskich
• Technik usług kosmetycznych
• Technik administracji
• Florysta
• Technik hotelarstwa
• Technik reklamy
• Technik informatyk
• Technik budownictwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik mechatronik

Warunki zdania egzaminu:

  • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
  • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule wyodrębnionych w danym zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w dniu 7 września 2022 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu zawodowego, który odbywa się przy komputerze (formuła 2019), nie są publikowane.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017) zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w dniu 24 czerwca 2022 roku od godz. 16:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl