Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Data opublikowania: 2022-04-28 14:37:14

Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnegoOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl