Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Data opublikowania: 2022-04-28 14:37:14

Informacja CKE - przypomnienie o zmianie w procedurze przeprowadzania egzaminu maturalnegoLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl