Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

Data opublikowania: 2022-05-23 14:17:53

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 24 do 26 maja 2022 r.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień Przedmiot  Godzina rozpoczęcia Czas trwania
24 maja,
wtorek
język polski 9:00  120 minut
25 maja,
środa
matematyka  9:00  100 minut
26 maja,
czwartek
język obcy nowożytny  9:00 90 minut

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • 60 minut – w przypadku języka polskiego
 • 50 minut – w przypadku matematyki oraz
 • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2022 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:

 1. ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad
  1 507 000 arkuszy
 2. ok. 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2 500 szkół, którzy rozwiążą zadania
  w ponad 21 400 arkuszach.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 51 arkuszy z języka polskiego, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim
 • 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim oraz
 • 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkuszy
  z poleceniami w języku ukraińskim.

Największa grupa ósmoklasistów (97,5%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3% ósmoklasistów.

Spośród ok. 7 150 uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (73,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,3% uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1%
spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji EgzaminacyjnejLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl