Arkusze pokazowe – egzamin ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych

Data opublikowania: 2020-12-29 20:44:50

BIOLOGIA

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OBIP_100)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OBIP_200)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OBIP_400)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OBIP_500)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OBIP_600)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OBIP_700)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OBIP_800)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OBIP_900)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OBIP_Q00)

 

Biologia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OBIP_C00)

 

CHEMIA

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OCHP_100)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OCHP_200)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OCHP_400)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OCHP_500)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OCHP_600)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OCHP_700)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OCHP_800)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OCHP_900)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OCHP_Q00)

 

Chemia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OCHP_C00)

 

FIZYKA

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OFAP_100)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OFAP_200)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OFAP_400)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OFAP_500)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OFAP_600)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OFAP_700)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OFAP_800)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OFAP_900)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OFAP_Q00)

 

Fizyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OFAP_C00)

 

GEOGRAFIA

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OGEP_100)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OGEP_200)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OGEP_400)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OGEP_500)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OGEP_600)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OGEP_700)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OGEP_800)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OGEP_900)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OGEP_Q00)

 

Geografia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OGEP_C00)

 

HISTORIA

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OHIP_100)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OHIP_200)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OHIP_400)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OHIP_500)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OHIP_600)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OHIP_700)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OHIP_800)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OHIP_900)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OHIP_Q00)

 

Historia. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OHIP_C00)

 Liczba odsłon: 12499
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl