Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat Dyrektora CKE w sprawie zasad wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych.

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie zasad wglądów do prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-09-06 12:40:28Logo cke Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r.

Komunikat o liście jawnych zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości w 2023 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-09-02 13:35:09Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku - Formuła 2019 -  Aktualizacja - 4 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:41:35Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019  AKTUALIZACJA

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:39:12Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:34:53Logo cke Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad - Formuła 2019

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:32:59Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego – PP2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:30:45Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku - Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:27:42Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca - Formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017 - AKTUALIZACJA - 5 października 2021 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:24:43Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -Formuła 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017

Czytaj więcej

Data dodania: 2021-08-25 14:20:40
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl