Komunikat Dyrektora CKE na temat egzaminów zawodowych z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczący zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2022 roku - aktualizacja

Data opublikowania: 2022-04-27 12:00:36

Egzaminy zawodowe: technik ekonomista oraz technik rachunkowości, zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 2022 roku – aktualizacja komunikatu CKE z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu CKE z dnia 13 grudnia 2021 r. (dostępnego tutaj ) skierowanego do szkół prowadzących kształcenie w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości dotyczącego przepisów prawa, na podstawie których zostaną przygotowane zadania egzaminacyjne na egzaminy w sesji Lato 2022, wyjaśniamy:

  1. W kwalifikacjach: EKA.04, EKA.07, AU.36 i A.36 – zmiany w przepisach, które nastąpiły pod koniec 2021 roku i na początku 2022 roku, nie będą miały wpływu na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdających. Ewentualne zmiany stawek podatku VAT będą parametrami podanymi w treści zadań.
  2. W kwalifikacjach: EKA.05, A.35, AU.35, A.65 i AU.65 – zmiany w przepisach podatkowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, obowiązujące od 2022 r., będą uwzględnione w zadaniach egzaminacyjnych wyłącznie w poniższym zakresie:

- skala podatkowa z nowymi progami podatkowymi i kwotą wolną od podatku,

- zmiany dotyczące składki zdrowotnej w umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych,

- obliczanie wynagrodzeń bez stosowania dodatkowych ulg podatkowych wprowadzanych w ramach
  Polskiego Ładu,

- terminy rozliczania się z podatków, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Podkreślamy, że wszystkie parametry oraz informacje odnoszące się do nowych przepisów, które są niezbędne do rozwiązania zadań egzaminacyjnych, zostaną zamieszczone w treści zadań egzaminacyjnych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zakres egzaminów z kwalifikacji EKA.05, A.35, AU.35, A.65 i AU.65, będzie obejmował również inne zagadnienia, których nie dotyczą bezpośrednio zmiany w przepisach podatkowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a które wynikają z wymagań zapisanych w podstawach programowych kształcenia w zawodach.

Komunikat o obowiązujących wersjach oprogramowania w sesji Lato 2022, zgodnie z dotychczasową praktyką, zostanie opublikowany na 2 miesiące przed terminem egzaminu.

Z poważaniem,

Zespół Wydziału Egzaminów Zawodowych
Centralnej Komisji EgzaminacyjnejLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl