Materiały informacyjno-szkoleniowe

Data opublikowania: 2022-01-13 12:35:39

Materiały informacyjno-szkoleniowe dot. EM23 z j. polskiego

Poziom podstawowy i rozszerzony:

Nr.
Tytuł
  Praca 1
 Praca 1
– Ocena
  Praca 2
 Praca 2
– Ocena
1.
Poziom podstawowy i rozszerzony:
Kontekstowe czytanie utworu
literackiego
  Praca 1
  Ocena
  Praca 2
  Ocena 
2.
Poziom podstawowy i rozszerzony:
Funkcjonalne wykorzystanie utworów
literackich w wypracowaniu
  Praca 1
  Ocena
  Praca 2
  Ocena
3.
Poziom rozszerzony:
Kompetencje literackie i kulturowe w
wypracowaniu na poziomie rozszerzonym
  Praca 1
  Ocena
  Praca 2
  Ocena
4.
Poziom podstawowy i rozszerzony
Argumentacja w wypracowaniu maturalnym
  Praca 1
  Ocena
  Praca 2
  Ocena
5.
Poziom podstawowy i rozszerzony
Erudycyjność w wypracowaniu maturalnym
  Praca 1
 Ocena
  Praca 2
 Ocena 
6.
Poziom rozszerzony
Analiza wypracowania na poziomie rozszerzonym
 
 
 
 
7.
Poziom podstawowy
Notatka syntetyzująca
  Praca 1
  Ocena
 
 
8.
Poziom podstawowy
Budowa akapitów w wypowiedzi argumentacyjnej
  Praca 1
 Ocena
  Praca 2
  Ocena
9.
Poziom rozszerzony
Cytat w temacie wypracowania na poziomie rozszerzonym
  Praca 1
  Ocena
 
 
10.
Część ustna egzaminu maturalnego. Zasady oceniania
 
 
Materiał
ćwiczeniowy
film 1.

 
 
 
 
 
Materiał
ćwiczeniowy
film 2.

 
 
 
11.
Przykładowe zestawy zadań do części ustnej egzaminu maturalnego
 
 
 
 
12.
Doskonalenie umiejętności tworzenia wypracowania na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem zasad oceniania
  Praca 1
  Ocena
  Praca 2
  Ocena
13.
Poziom podstawowy
Kompozycja wypowiedzi. Struktura i spójność w wypracowaniu maturalnym
 Praca 1
 
  Praca 2
 


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl