Komunikat o wersjach oprogramowania obowiązujących na części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec czerwiec-lipiec 2022

Data opublikowania: 2022-04-27 11:37:53

Komunikat o wersjach oprogramowania obowiązujących na części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec czerwiec-lipiec 2022 Formuła 2012, Formuła 2017 i Formuła 2019

 

Szanowni Państwo,

w sesji czerwiec-lipiec 2022 w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.22, AU.25, A.35, AU.35, A.36, AU.36, A.65, AU.65 oraz w części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji HAN.02, EKA.04, EKA.05, EKA.07

(na stanowiskach egzaminacyjnych należy zainstalować oprogramowanie/moduły zgodne z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych dla danej kwalifikacji)

będą obowiązywać następujące wersje oprogramowania:

  • InsERT GT wersja 1.71
  • Symfonia:

- Symfonia Start 2.0: Mała Księgowość 2022.c, Handel 2021.b

- Symfonia 2.0: Finanse i Księgowość 2020.2.b

- Symfonia ERP Kadry i Płace 2022.e

  • Comarch ERP Optima: 2022.3.1.1273

Uwaga:

Program Symfonia  ERP Kadry i Płace wymaga użycia Internetu, dlatego aby przygotować stanowiska egzaminacyjne zgodnie z wymaganiami (bez dostępu do Internetu) należy zastosować przygotowaną informację.

"Informacja dla szkół kształcących w kwalifikacjach A.35, A.65, AU.35, AU.65, EKA.05 z użyciem programu Symfonia ERP Kadry i Płace" zawiera Wskazania dla opiekuna pracowni do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych i Instrukcję dla zdającego do przekazania przez zespół nadzorujący.

Wskazane jest "przećwiczenie" przygotowania stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem tego programu przez nauczycieli, jak i wdrożenie zdających do zmienionej sytuacji.

Zapoznanie ze wskazaniami i instrukcją dla zdającego pomoże wykluczyć ewentualne problemy w czasie egzaminu.

W załączeniu – pliki do przekazania dla szkół, zawarte w folderze „Informacja dla szkół”, wraz z gotowym plikiem z kodem do wklejenia.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl