Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-05-10 14:21:29Logo cke Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2023 r. (w terminie głównym)

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2023 r. (w terminie głównym)

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-04-23 18:49:10Logo cke Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2023-03-15 11:26:13Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - w części praktycznej

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-12-14 12:07:37Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - w części pisemnej

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-12-14 12:03:01Logo cke Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-11-09 10:13:25Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego - Aktualizacja z 21 listopada 2022 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) - Aktualizacja z 21 listopada 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-24 15:57:01Logo cke Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostyczny

Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostyczny

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-10 11:32:48Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku - Aktualizacja 1.: 10 października 2022 r. (w zakresie terminów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego – jako przedmiotów dodatkowych)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-06 14:25:11Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku - Aktualizacja 1.: 10 października 2022 r. (w zakresie obowiązku posiadania linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-06 14:22:12
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl