Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - w części praktycznej

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-12-14 12:07:37Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - w części pisemnej

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r. - Formuła 2019

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-12-14 12:03:01Logo cke Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-11-09 10:13:25Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego - Aktualizacja z 21 listopada 2022 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) - Aktualizacja z 21 listopada 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-24 15:57:01Logo cke Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostyczny

Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostyczny

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-10 11:32:48Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku - Aktualizacja 1.: 10 października 2022 r. (w zakresie terminów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego – jako przedmiotów dodatkowych)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-06 14:25:11Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku - Aktualizacja 1.: 10 października 2022 r. (w zakresie obowiązku posiadania linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki)

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-06 14:22:12Logo cke Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-05 13:57:59Logo cke Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-10-05 13:54:24Logo cke Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 - 14 września 2022 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2022-09-23 08:36:40
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl