Wstępna informacja o wynikach E8 2023 - PREZENTACJA

Data opublikowania: 2023-07-03 08:39:30

Wstępna informacja o wynikach E8 2023 - PREZENTACJALogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl