Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Data opublikowania: 2022-11-09 10:14:44

Materiały dodatkowe - egzamin maturalny w formule 2023

Informacja  o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
w latach 2022–2023

 • Język polski – materiały dodatkowe
 1. Język polskiczęść ustna (Filmy z przykładowymi nagraniami)
 2. Język polski część ustna (Przykładowe niejawne zadania egzaminacyjne)
 3. Egzamin z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe
 4. Język polskifilmy, scenariusze i prezentacje
 • Matematyka – materiały dodatkowe
 1. Matematyka zbiór zadań na poziomie podstawowym
 2. Matematyka zbiór zadań na poziomie rozszerzonym
 • Biologia – materiały dodatkowe
 1. Biologia - elementy analizy statystycznej w biologii
 2. Biologiafilmy, scenariusze i prezentacje
 • Chemia – materiały dodatkowe
 1. Elektrochemia – część 1. Szereg elektrochemiczny metali
 2. Elektrochemia – część 2. Standardowe potencjały redukcji
 3. Chemiafilmy, scenariusze i prezentacje
 • Filozofia – materiały dodatkowe
 1. Logika na egzaminie maturalnym z filozofii
 2. Wypracowanie maturalne z filozofii
 • Geografia – materiały dodatkowe
 1. Interpretacja danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
 • Historia sztuki – materiały dodatkowe


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl