Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

Data opublikowania: 2023-05-10 14:14:09

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl